Badanie kompresji ciągłej lub przerywanej skrzyni podczas RKO ad

Ta sieć obejmuje 10 klinicznych miejsc w Ameryce Północnej, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu randomizowanych badań z udziałem pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia; sieć obejmuje także regionalne agencje EMS powiązane z tymi stronami oraz centralne centrum koordynujące w Seattle. 11-13 Osiem miejsc ROC i 114 agencji EMS uczestniczyło w tej próbie (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) . Obowiązujące komisje przeglądowe zatwierdziły prowadzenie tego badania; wymóg uzyskania świadomej zgody został uchylony, ponieważ badanie obejmowało badania nad medycyną ratunkową. Pacjenci lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele zostali poinformowani o uczestnictwie po wydarzeniu. Proces był sponsorowany przez National Heart, Lung and Blood Institute, Canadian Institutes of Health Research i inne (patrz Dodatek Uzupełniający). Badacze, w tym dwóch autorów będących pracownikami National Institutes of Health, zaprojektowali i przeprowadzili badanie, przeanalizowali dane, zinterpretowali wyniki, napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Statystycy próbni mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i brali odpowiedzialność za integralność danych, kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu próbnego, dostępnego pod adresem.
Populacja pacjentów
Badanie obejmowało osoby dorosłe z pozaszpitalnym niedowładem kardiologicznym, u których wykonano uciśnięcia klatki piersiowej wykonywane przez dostawców z uczestniczących agencji EMS, którzy zostali wysłani na miejsce zdarzenia. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli aresztowane na EMS, pisemna z wyprzedzeniem dyrektywa nie reanimowała, urazowe uszkodzenie, asfiksyjna przyczyna zatrzymania, niekontrolowane krwawienie lub wykrwawienie, znana ciąża lub wcześniejsza tracheostomia; byli znani jako więźniowie; miał wstępną RKO wykonaną przez nieuczestniczącego dostawcę EMS; zostały potraktowane mechanicznym urządzeniem do kompresji klatki piersiowej przed ręcznym RKO przez personel ROC EMS; przeprowadził zaawansowane zarządzanie drogami oddechowymi przed przybyciem agencji ROC EMS; lub, a priori, zdecydowali się nie brać udziału w badaniach resuscytacyjnych. Niektórzy pacjenci byli włączani do próby leczenia przeciwarytmicznego z powodu nawracającego migotania komór.
Interwencje studyjne
W badaniu wykorzystano losowanie klastra z crossoverami. 114 uczestniczących agencji EMS w ośmiu uczestniczących miejscach ROC zostało zgrupowanych w 47 klastrach. Klastry agencji zostały losowo przydzielone, w stosunku 1: 1, do wykonywania ciągłych uciśnięć klatki piersiowej lub przerwanych uciśnięć klatki piersiowej podczas wszystkich pozaszpitalnych zatrzymań krążenia, na które odpowiedziały. Dwa razy do roku, każde skupisko zostało przeniesione do innej strategii resuscytacji. Wzorzec losowych przypisań klastrów przedstawiono na rysunku S1 w dodatkowym dodatku.
Badanie wymagało, aby każdy klaster agencji EMS zaczynał od zapisania pacjentów w fazie początkowej w celu wykazania zgodności z protokołem. Po potwierdzeniu przez klaster biegłości w danym leczeniu poprzez spełnienie określonych wcześniej testów wydajności i zgodności określonych przez wewnętrzny komitet monitorujący badanie, zostały one włączone do fazy aktywnej rejestracji
[więcej w: savana ełk, viola piekut instagram, starazolin hydrobalance cena ]

Powiązane tematy z artykułem: savana ełk starazolin hydrobalance cena viola piekut instagram