Budowa otoczki komórkowej

Budowa otoczki komórkowej nie jest zresztą jeszcze ostatecznie wyjaśniona i istnieją liczne teorie, które starają się zbliżyć nas do poznania prawdy w tym zagadnieniu. Poznanie budowy otoczki ma duże znaczenie, gdyż z budową otoczki związana jest jej przepuszczalność, nie wszystkie bowiem ciała przenikają przez nią do komórki. 2. Przepuszczalność otoczki W sprawie przepuszczalności otoczki istnieje również szereg teorii. Wysunięto np. hipotezę, że otoczka komórkowa składa się z koloidów zarówno charakteru białkowego jak i lipidowego i tworzą one budowę jakby mozaiki. Te części otoczki, które są charakteru lipidowego przepuszczają do komórki ciała, które są rozpuszczalne w lipidach; natomiast mozaika o charakterze łukowym przepuszcza tylko wodę i niektóre rozpuszczalne w niej ciała. Rozpuszczalne w lipidach ciała przechodzą zawsze przez część lipidową otoczki do komórki i nadają temu zjawisku charakter stałości, przechodzenie zaś przez część białkową otoczki zależy od różnych jeszcze czynników, a mianowicie: od wpływu środowiska znajdującego się na zewnątrz otoczki, od czynnościowego stanu komórki i od napęcznienia białek otoczki które w stanie napęcznienia zwiększają jej przepuszczalność. [patrz też: zoz krapkowice, apteka zielona góra dyżur, jarmuła music ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka zielona góra dyżur jarmuła music zoz krapkowice