Dihydroartemisinin-piperachina do zapobiegania malarii w ciąży czesc 4

Po porodzie uczestników obserwowano przez 6 tygodni. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione i ocenione zgodnie ze standaryzowanymi kryteriami podczas każdej wizyty w klinice. 20 Przeprowadzono elektrokardiografię, aby ocenić skorygowane odstępy QT (QTc) za pomocą wzoru Fridericia u 42 uczestników tuż przed pierwszą dawką dzienną badanych środków i 3 do 4 godzin po trzeciej dawce dobowej badanych leków po 28 tygodniu ciąży. Procedury laboratoryjne
Rozmaz krwi pobierano od uczestników z gorączką podczas ciąży oraz z krwi łożyskowej, sznurowej i matczynej przy porodzie. Rozmaz krwi był barwiony 2% Giemsa i czytany przez doświadczonych technologów laboratoryjnych. Rozmaz krwi został uznany za negatywny, gdy badanie 100 pól o wysokiej mocy nie wykazało bezpłciowych pasożytów. W celu kontroli jakości wszystkie slajdy zostały odczytane przez drugiego mikroskopistę, a trzeci recenzent został wyznaczony, aby uregulować wszelkie rozbieżności między odczytami. Szybkość porozumienia między czytnikami wynosiła 98,6% (kappa, 0,96; p <0,001). Próbki krwi dla wysuszonych plamek krwi uzyskano od uczestników przy zapisie i co 4 tygodnie podczas ciąży, jak również z krwi łożyskowej, krwi pępowinowej i krwi matczynej przy porodzie. Wysuszone plamy krwi badano pod kątem obecności pasożytów malarii za pomocą zestawu izotermicznej amplifikacji za pośrednictwem pętli (LAMP) (Eiken Chemical), jak opisano wcześniej.21 Tkanki łożyska przetwarzano na obecność histologiczną objawów malarii łożysk jak opisano powyżej.22 Płytki histopatologiczne odczytywano w dwóch powtórzeniach przez dwa niezależne czytniki, a wyniki zapisywano na standardowej formie zapisu przypadku; wszelkie rozbieżne wyniki zostały rozwiązane przez trzeciego czytnika. Szybkość porozumienia między czytnikami wynosiła 71,3% (kappa, 0,48, P <0,001). Czytelnicy nie byli świadomi zarówno przypisania leczenia, jak i wyników poprzednich odczytów.
Wyniki testów
Pierwszorzędowym rezultatem było występowanie malarii łożyskowej, co oceniono na podstawie obecności histopatologicznego pasożytów lub pigmentu malarii. Ocena histopatologiczna łożyska została również sklasyfikowana zgodnie ze znormalizowanym układem opracowanym przez Rogersona i wsp. 23 oraz w zależności od tego, czy obecne było osadzanie pigmentów o umiarkowanym do wysokiej jakości (zdefiniowane jako pigment wykryty w .5% pól o dużej mocy) .24 Drugorzędne wyniki obejmowały częstość występowania objawowej malarii; częstość występowania parazytemii ocenianej za pomocą LAMPY; częstość występowania niedokrwistości (poziom hemoglobiny <11 g na decylitr) podczas ciąży po podaniu pierwszej dawki badanego czynnika; częstość parazytemii przy porodzie oceniana za pomocą mikroskopii i LAMP w próbkach krwi łożyskowej, pępowinowej i matczynej; oraz niekorzystne wyniki porodu, w tym spontaniczne poronienie, poród martwego dziecka, mała masa urodzeniowa (<2500 g), poród przedwczesny (<37 tygodni), anomalia wrodzona i połączenie któregokolwiek z tych wyników porodowych. W przypadku uczestników, którzy urodziły bliźnięta, wyniki dotyczące porodu zależały od tego, czy wynik był obecny u dziecka, czy w łożysku. Pomiary profilu bezpieczeństwa i działań niepożądanych obejmowały częstość występowania wymiotów po podaniu badanych środków oraz częstość występowania zdarzeń niepożądanych po rozpoczęciu badań przez 6 tygodni po porodzie.
Analiza statystyczna
Aby przetestować hipotezę, że stosowanie przerywanego leczenia profilaktycznego w czasie ciąży z zastosowaniem trójdawkowej dihydroartemizininy z piperachiną lub comiesięcznej dihydroartemisinin-piperachiny wiązałoby się z niższym ryzykiem histopatologicznej potwierdzonej malarii łożyska niż ta związana z sulfadoksyną-pirymetaminą, przyjęliśmy prewalencję malaria łożyska na poziomie 62% w grupie sulfadoksyno-pirymetaminowej na podstawie wcześniejszych danych i obliczyła, że do badania potrzebna będzie 80% moc próbki o wielkości 300, aby wykazać o 33% niższą prewalencję z użyciem dihydroartemisinin-piperachiny, dwustronny poziom istotności równy 0,05
[hasła pokrewne: pyrosal opinie poznań, gensulin m30, pyrosal opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: ambra czechowice gensulin m30 pyrosal opinie