Dihydroartemisinin-piperachina do zapobiegania malarii w ciąży

Intensywne leczenie sulfadoksyną-pirymetaminą jest szeroko zalecane w zapobieganiu malarii u kobiet w ciąży w Afryce. Jednak wraz z rozprzestrzenianiem się oporności na sulfadoksyno-pirymetaminę potrzebne są nowe interwencje. Metody
Przeprowadziliśmy podwójnie ślepą, randomizowaną, kontrolowaną próbę obejmującą 300 martwych kobiet z niedoborem odporności na HIV (HIV) lub kobiet w ciąży w Ugandzie, gdzie oporność na sulfadoksynę i pirymetaminę jest szeroko rozpowszechniona. My losowo przydzieliliśmy uczestników do schematu sulfadoksyna-pirymetamina (106 uczestników), schematu trójdawkowej dihydroartemisyniny z piperachiną (94 uczestników) lub miesięcznego schematu dihydroartemisinin-piperachiny (100 uczestników). Pierwszorzędowym wynikiem była częstość występowania potwierdzonej histopatologicznie malarii łożyska.
Wyniki
Częstość występowania potwierdzonej histopatologicznie malarii łożyskowej była istotnie wyższa w grupie sulfadoksyny z pirymetaminą (50,0%) niż w grupie trójdawkowej dihydroartemizininy z piperachiną (34,1%, p = 0,03) lub miesięcznej grupie dihydroartemisinin-piperachiny (27,1%, p = 0,001). Częstość występowania złożonego niepowodzenia urodzenia była niższa w miesięcznej grupie dihydroartemisinin-piperachiny (9,2%) niż w grupie sulfadoksyny-pirymetaminy (18,6%, P = 0,05) lub grupie trójdawkowej dihydroartemisinin-piperachiny (21,3%, P = 0,02). W czasie ciąży częstość występowania objawowej malarii była istotnie wyższa w grupie sulfadoksyny-pirymetaminy (41 epizodów powyżej 43,0 osobolat ryzyka) niż w grupie trójdawkowej dihydroartemisyniny z piperachiną (12 epizodów powyżej 38,2 osobolat ryzyka, P = 0,001) lub miesięczna grupa dihydroartemisinin-piperachina (0 epizodów powyżej 42,3 osobolat na ryzyko, P <0,001), podobnie jak częstość występowania parazytemii (40,5% w grupie sulfadoksyny-pirymetaminy w porównaniu z 16,6% w trzech dawkach grupa dihydroartemisinin-piperachina [P <0,001] i 5,2% w miesięcznej grupie dihydroartemisinin-piperachiny [P <0,001]). W każdej z grup leczenia ryzyko wymiotów po podaniu dowolnej dawki badanych czynników było mniejsze niż 0,4%, a wśród grup nie stwierdzono istotnych różnic ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
Wnioski
Ciężar malarii w czasie ciąży był znacznie niższy u dziewcząt w wieku dojrzewania lub kobiet, które otrzymywały okresowe leczenie profilaktyczne dihydroartemizininą-piperachiną niż u tych, którzy otrzymywali sulfadoksynę-pirymetaminę, a comiesięczne leczenie dihydroartemizininą-piperachine było lepsze od trój dawki dihydroartemisinin-piperachiny pod względem do kilku wyników. (Finansowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka Eunice Kennedy Shriver, numer ClinicalTrials.gov, NCT02163447.)
Wprowadzenie
W 2007 r. Szacuje się, że ponad 30 milionów ciąż miało miejsce na obszarach Afryki Subsaharyjskiej, w których Plasmodium falciparum jest endemiczne.1 Malaria podczas ciąży wiąże się z malarią łożyska, niekorzystnymi skutkami urodzeń oraz powikłaniami i śmiercią zarówno u matki, jak i matki. niemowlę.23 W Afryce subsaharyjskiej, malaria w ciąży jest przyczyną niskiej masy urodzeniowej nawet w 20% przypadków, co prowadzi do ponad 100 000 zgonów niemowląt rocznie. 2, 3 Biorąc pod uwagę duży ciężar malarii w tej wrażliwej populacji Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca rutynowe wdrażanie środków zapobiegających malarii wśród kobiet w ciąży we wszystkich krajach Afryki, w których P
[hasła pokrewne: pyrosal opinie, viola piekut instagram, orgametril ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: orgametril ulotka pyrosal opinie viola piekut instagram