Duza róznica cisnienia skurczowego

Duża różnica ciśnienia skurczowego, i rozkurczowego powoduje znaczną zmianę napięcia ścian tętnic, to znaczy że w okresie skurczu napięcie ścian tętnic jest duże, w okresie zaś rozkurczu bardzo małe. Gwałtowne zwiększenie się napięcia ścianek i gwałtowny jego spadek powoduje powstawanie charakterystycznego tętna, które jest wysokie i chybkie pulsus altus et celer. Tętnu chybkiemu towarzyszy zwykle ton, który powstaje wskutek drgań ściany naczyniowej wywołanych falą krwi przepływającą w okresie skurczu serca. Jeżeli powrotna fala krwi jest tak silna, że wprawia w drgania ścianę tętnicy, to powstaje drugi ton rozkurczowy. Podwójny ton na tętnicy nazywamy zjawiskiem podwójnego tonu Traubego. Przy uciśnięciu tętnicy słuchawką powstają szmery, co nazywamy zjawiskiem podwójnego szmeru Duroziera. Fala tętna może udzielać się naj drobniejszym tętniczkom. Powstaje wtedy tzw. tętno tętniczkowe, czyli zjawisko Quinckego. [patrz też: gravistat 250, jarmuła music, ambra czechowice ]

Powiązane tematy z artykułem: ambra czechowice gravistat 250 jarmuła music