Hamowanie szlaku deamidacji Bcl-xL w zaburzeniach mieloproliferacyjnych ad 7

Zarówno etopozyd, jak i napromieniowanie powodowały istotnie mniejszą apoptozę w granulocytach CML niż w prawidłowych granulocytach (ryc. 1C), co było zgodne z genotoksyczną opornością na komórki BCR-dodatnie z dodatnim wynikiem testu BCR-8. W przeciwieństwie do tego, limfocyty T od tych samych pacjentów z CML nieodporny na alkalizację, deamidację Bcl-XL i apoptozę wywołaną uszkodzonym DNA (Rysunek 3 w Dodatku Uzupełniającym). Aby zbadać poziom, na którym szlak deamidacji NHE-1-Bcl-xL został zablokowany w komórkach CML, eksponowaliśmy granulocyty od pacjentów z CML na różne poziomy zewnętrznego pH. Wzmocniona alkalizacja odwróciła hamowanie i przywróciła deamidację Bcl-xL i apoptozę nawet przy braku uszkodzenia DNA, co sugeruje, że blok był na poziomie antyportu NHE-1 (Figura 4 w Dodatkowym dodatku). Zgodnie z tą interpretacją, transfekcja komplementarnego DNA (cDNA) NHE-1 do komórek CML spowodowała wzrost poziomu NHE-1 o czynnik 2 do 3 i towarzyszyło mu zwiększone wewnątrzkomórkowe pH, deamidacja Bcl-xL i apoptoza ( Figura 1D do 1F).
Następnie badaliśmy pacjentów z czerwienicą prawdziwą, chorobą związaną z mutacją punktu zyskowności funkcji w cytoplazmatycznej kinazie tyrozynowej JAK2.17-20 Ponieważ granulocyty obwodowe i progenitory szpiku kostnego wielu pacjentów z czerwienicą prawdziwą zawierają mieszankę komórek prawidłowych i zmutowanych, 17,21 wybraliśmy pacjentów, u których pirosekwencjonowanie JAK2 wykazało, że większość granulocytów krwi obwodowej niosła mutację JAK2 (Figura 5 w dodatkowym dodatku). W przeciwieństwie do granulocytów od osób kontrolnych, osoby z wszystkich ośmiu pacjentów z czerwienicą prawdziwą, którzy spełniali te kryteria, konsekwentnie nie mieli odpowiedzi na uszkodzenie DNA przez zwiększenie poziomów NHE-1, wewnątrzkomórkowego pH lub deamidacji Bcl-xL (Figura 2A do 2C) . Ponadto zarówno etopozyd, jak i napromieniowanie powodowały istotnie mniejszą apoptozę granulocytów czerwierkowych niż w normalnych granulocytach (wykres 2D). W przeciwieństwie do granulocytów, limfocyty T od tych samych pacjentów nie wykazały defektów w deamidacji Bcl-XL wywołanej uszkodzeniem DNA, alkalizowaniu wewnątrzkomórkowym lub apoptozie (Figura 3 w Dodatku Aneks).
Podobnie jak w przypadku komórek CML, wymuszona alkalizacja granulocytów czerwienicy prawdziwej pokonała hamowanie szlaku dezamidacji NHE-1-Bcl-xL i towarzyszyła jej zwiększona deamidacja i apoptoza Bcl-xL (Figura 6 w Dodatku Aneks). Szlak dezamidacji Bcl-xL był również hamowany w granulocytach od dwóch pacjentów z idiopatyczną mielofibrozą z mutacją JAK2 V617F, ale nie u dwóch pacjentów z tą chorobą bez mutacji JAK2 (Figura 7 w Dodatku Aneks).
Aby dokładniej wyjaśnić korelację między ekspresją kinazy tyrozynowej a hamowaniem szlaku NHE-1-Bcl-xL, zbadaliśmy osiem linii komórkowych reprezentujących różne raki hematologiczne związane z odrębnymi mechanizmami molekularnymi (Tabela i Figura 8 w Dodatku Aneks). Szlak NHE-1-Bcl-xL był hamowany w komórkach K562 niosących BCR-ABL i pochodzących od pacjenta z CML w czasie przełomu blastycznego, a także w komórkach ludzkiej erytroleukemii (HEL), które niosą mutację JAK2 V617F i pochodzą od pacjenta z ostrą białaczką szpikową
[podobne: starazolin hydrobalance cena, savana ełk, promed radomsko ]

Powiązane tematy z artykułem: promed radomsko savana ełk starazolin hydrobalance cena