Hamowanie szlaku deamidacji Bcl-xL w zaburzeniach mieloproliferacyjnych ad

Związek z nowotworzeniem został zasugerowany przez obserwację, że normalna reakcja szlaku NHE-1-Bcl-xL na uszkodzenie DNA została zniesiona w mysim modelu chłoniaka z limfocytów T.13,14 Teocyty transformowane aktywowaną tyrozyną Lck kinaza nie była zdolna do odpowiedzi na uszkodzenie DNA przez zwiększenie poziomów NHE-1, deamidację Bcl-XL lub apoptozę. Hamowanie szlaku NHE-1-Bcl-xL nie wydaje się być ogólną cechą raka, ponieważ deamidacja Bcl-xL indukowana przez uszkodzone DNA jest nienaruszona w liniach komórkowych kostniakomięsaka i raka szyjki macicy, pęcherza moczowego i jajnika12,15. oraz w pierwotnych przewlekłych białaczkach limfocytowych.14 Ponieważ nie wyjaśniono znaczenia dezamidacji Bcl-xL dla ludzkich nowotworów związanych z aktywowanymi kinazami tyrozynowymi, zbadaliśmy szlak dezamidacji Bcl-xL w komórkach od pacjentów z CML i czerwienicą prawdziwą. Metody
Odczynniki i przeciwciała
Otrzymaliśmy etopozyd, jodek propidyny i nigerycynę z Sigmy; SNARF-1 od Molecular Probes; imatinib od Novartis; Inhibitor JAK od Calbiochem; i inhibitory JAK2 TG101209 i AT9283 z Astex Therapeutics. Do analizy Western blot wykorzystano przeciwciała Bcl-xL (610212) i NHE-1 (klon 54) z BD Transduction Laboratories i .-aktyny i .-tubuliny z Sigma. Do cytometrii przepływowej wykorzystano przeciwciała CD2-FITC (kod produktu, CD0201), CD3-FITC (kod produktu, MHCD0301), CD19-FITC (kod produktu, MHCD1901), CD13-PE (kod produktu, MHCD1304) i CD14- APC (kod produktu, MHCD1405) (Caltag).
Pacjenci
Figura 1. Figura 1. Hamowanie szlaku deamidacji NHE-1-Bcl-xL wywołane uszkodzeniem DNA w komórkach CML. W panelu A podwyższenie poziomu NHE-1 i dezamidacja Bcl-xL indukowane przez uszkodzenie DNA są hamowane w komórkach od pacjentów z CML w reprezentatywnych próbkach. Oczyszczone granulocyty (od 6 osób kontrolnych i 10 pacjentów z CML) hodowanych w pożywce RPMI potraktowano etopozydem (Etop) przez 24 godziny lub poddano napromienianiu 5 Gy (IR), a następnie hodowano przez 24 godziny. Komórki poddano lizie i poddano immunoblottingowi pod kątem NHE-1 i Bcl-xL. Tubulina została powtórzona jako kontrola obciążenia. Pokazano reprezentatywne bloty od osobnika kontrolnego i pacjenta z CML. Ponieważ są to dwa różne bloty, gęstości nie można porównywać między plamami. Intensywności względne NHE-1, które zostały znormalizowane dla obciążenia białkiem, pokazano poniżej immunoblotów, przy czym względna intensywność dla nietraktowanych próbek kontrolnych ustalono na wartość 1,0. W analizie Bcl-xL kwantyfikowano górne pasma (dezamidowane) i dolne prążki (natywne) i dezamidowane gatunki wyrażono jako procent całkowitego Bcl-xL, jak pokazano. W panelu B wewnątrzkomórkowe alkalizowanie indukowane przez uszkodzenie DNA jest hamowane w komórkach CML, w porównaniu z komórkami od osobników kontrolnych. Wewnątrzkomórkowe pH mierzono w równych częściach tych samych komórek, które użyto w analizie pokazanej w Tablicy A. Pokazano średnią (. SD) wartości od 6 osób kontrolnych i 10 pacjentów z CML. Pojedyncze gwiazdki oznaczają P> 0,05, a podwójną gwiazdkę P <0,001. W panelu C apoptoza wywołana uszkodzeniem DNA jest hamowana w komórkach CML. Apoptozę mierzono w próbkach tych samych komórek, które zastosowano w analizie pokazanej w Panelu A przez wybarwienie DNA w regionie sub-G1 przy użyciu cytometrii przepływowej. [patrz też: medgal, orgametril ulotka, gensulin m30 ]

Powiązane tematy z artykułem: gensulin m30 medgal orgametril ulotka