Hamowanie szlaku deamidacji Bcl-xL w zaburzeniach mieloproliferacyjnych cd

Pokazano średnią (. SD) wartości od 6 osób kontrolnych i 10 pacjentów z CML. Pojedyncza gwiazdka oznacza P> 0,05, a podwójna gwiazdka oznacza P <0,001. W panelu D nadekspresja antyportu NHE-1 powoduje dezamidację Bcl-xL w komórkach CML. Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC) od pacjentów z CML były nieleczone lub były transfekowane pustym wektorem lub plazmidem NHE-1 wewnętrznym wzmocnionym miejscem wiązania rybosomalnego białka o zielonej lokalizacji (wektor NHE-1) z użyciem zestawu Nucleofector (Amaxa Biosystems). 14 Zielone fluorescencyjne komórki zawierające białko zostały następnie posortowane i poddane immunoblottingowi pod kątem NHE-1 lub Bcl-xL. Tubulina została powtórzona jako kontrola obciążenia. Wartości densytometryczne, które znormalizowano pod względem obciążenia białkiem, pokazano pod immunoblotami. W panelu E nadekspresja NHE-1 powoduje alkalizowanie wewnątrzkomórkowe w komórkach CML. Wewnątrzkomórkowe pH mierzono w próbkach tych samych komórek, użytych w analizie pokazanej w panelu D. Wykres przedstawia średnie wartości (. SD) dla trzech pacjentów z CML. Podwójne gwiazdki oznaczają P <0,001. W panelu F nadekspresja NHE-1 powoduje apoptozę w komórkach CML. Apoptozę komórek w fazie pod-G1 mierzono w próbkach tych samych komórek, które zastosowano w analizie pokazanej w panelu D. Wykres przedstawia wartości średnie (. SD). Podwójne gwiazdki oznaczają P <0,001. Figura 2. Figura 2. Hamowanie szlaku deamidacji NHE-1-Bcl-xL w komórkach Vera czerwienicy indukowanych przez uszkodzenie DNA. W panelu A podwyższenie poziomu NHE-1 indukowane przez uszkodzenie DNA jest hamowane w komórkach czerwienicy prawdziwej (PV). Oczyszczone granulocyty (od trzech osobników kontrolnych i ośmiu pacjentów z czerwienicą prawdziwą), które hodowano w RPMI z 10% surowicą płodową, traktowano etopozydem (Etop) przez 3, 6 lub 9 godzin, jak pokazano. Komórki poddano lizie i poddano immunoblottingowi pod kątem NHE-1 lub tubuliny. Przedstawiono reprezentatywny blot. Intensywności względne NHE-1, które znormalizowano pod względem obciążenia białkiem, pokazano poniżej immunoblot z nietraktowanymi kontrolami ustawionymi na wartość 1,0. W panelu B indukowana przez uszkodzenie DNA wewnątrzkomórkowa alkalizacja jest hamowana w komórkach czerwienicy krwi. Oczyszczone granulocyty hodowane w RPMI z 10% surowicą płodową cielęcą traktowano etopozydem przez 24 godziny lub poddawano napromienianiu 5 Gy (IR), a następnie hodowano przez 24 godziny. Wewnątrzkomórkowe pH mierzono za pomocą cytometrii przepływowej. Pokazano średnie (. SD) wartości wewnątrzkomórkowego pH od trzech osób kontrolnych i ośmiu pacjentów z czerwienicą prawdziwą. Pojedyncze gwiazdki oznaczają P> 0,05, a podwójną gwiazdkę P <0,001. W panelu C deamidacja Bcl-XL wywołana uszkodzeniem DNA jest hamowana w komórkach czerwienicy prawdziwej. Oczyszczone granulocyty od osób kontrolnych i pacjentów z czerwienicą prawdziwą traktowano i analizowano, jak opisano na Figurze 1A. Przedstawiono reprezentatywne bloty od osób kontrolnych i pacjentów z czerwienicą prawdziwą. W panelu D apoptoza wywołana uszkodzeniem DNA jest hamowana w komórkach czerwienicy krwi. Badano apoptozę w oczyszczonych granulocytach od osób kontrolnych i pacjentów z czerwienicą prawdziwą, jak opisano na Figurze 1C. Pojedyncza gwiazdka oznacza P> 0,05, a podwójna gwiazdka oznacza P <0,001.
Rysunek 3
[patrz też: orgametril ulotka, viola piekut instagram, ambra czechowice ]

Powiązane tematy z artykułem: ambra czechowice orgametril ulotka viola piekut instagram