Na przerost komory prawej wplywa równiez zwiekszony opór w obu odnogach tetnicy plucnej

Na przerost komory prawej wpływa również zwiększony opór w obu odnogach tętnicy płucnej, które są uciśnięte przez przerosły przedsionek lewy i w związku z tym przewężone. Krew z przerośniętego lewego przedsionka przechodzi do komory w większej ilości i pod większym ciśnieniem niż normalnie. W związku z tym komora lewa przerasta i rozszerza się jej jama. Jest to rozszerzenie przystosowawcze pochodzenia tonicznego. Powiększenie różnych odcinków serca jest w niedomykalności zastawki dwudzielnej sprawą kompensacyjną. Kompensacja dochodzi do skutku dzięki przerostowi lewego przedsionka, komory prawej i wreszcie komory lewej. Jeżeli stan mięśnia sercowego jest dobry, stopień zaś wady nieduży, to niedomykalność zastawki dwudzielnej jest wyrównana dzięki czynnikom kompensacyjnym. Z chwilą pogłębienia się wady i osłabienia kurczliwości włókien mięśniowych serca powstają znaczne rozszerzenia poszczególnych odcinków serca pochodzenia mięśniowego. Faza izonetryczna i faza izotoniczna skurczu serca są dłuższe, wskutek czego spada ciśnienie krwi. Czynność serca stopniowo słabnie i rozwija się niewydolność krążenia, której najwyższym objawem w tej wadzie jest znaczny zastój krwi w płucach utrudniający oddychanie zewnętrzne i tkankowe przez mniejsze nasycenie tlenem hemoglobiny, co przejawia się sinicą. [podobne: zoz krapkowice, włókna purkiniego, termatex ]

Powiązane tematy z artykułem: termatex włókna purkiniego zoz krapkowice