Niedostateczny doplyw krwi do pluc

Niedostateczny dopływ krwi do płuc i mieszanie się jej w komorze lewej powoduje małe nasycenie krwi tlenem, CD w wyniku daje sinicę i inne objawy kliniczne, jak duszność, osłabienie, niedorozwój fizyczny, omdlenia i inne. Stopień sinicy i nasilenia objawów klinicznych zależy od stopnia wady. Rozpoznanie wrodzonych wad serca i określenie ich stopnia jest dzisiaj stosunkowo łatwe dzięki wprowadzeniu metody angiokardiografii oraz zgłębnikowania serca pod kontrolą promieni rentgenowskich i pobieraniu z niego próbek krwi w celu zbadania nasycenia jej tlenem. Leczenie niektórych wad wrodzonych serca weszło obecnie na drogę chirurgiczną. W klinice chorób serca najczęściej widzimy wady nabyte powstałe w przebiegu gośćca i różnych chorób zakaźnych. Dotyczą one różnych zastawek serca i występują, jako wady pojedyncze lub złożone. Niedomykalność zastawek tętnicy głównej Niedomykalność zastawek tętnicy głównej insufficientia valvulae aortae powstaje najczęściej na tle zakażenia kiłą w późnym jej okresie albo wskutek stwardnienia tętnicy, albo też jako następstwo zakażenia gośćcowego. [hasła pokrewne: diureza osmotyczna, savana ełk, dyżury aptek zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: diureza osmotyczna dyżury aptek zielona góra savana ełk