Stwardnienie zastawek pólksiezycowych na tle kilowym

Stwardnienie zastawek półksiężycowych na tle kiłowym daje wzmożenie i pewną dźwięczność drugiego tonu z przedłużeniem się jego nawet na początkowy okres rozkurczu serca, co odróżnia tę sprawę chorobową od innych dających również wzmożenie drugiego tonu, lecz o charakterze bardziej matowym. Wzmożenie drugiego tonu nad tętnicą główną tłumaczy się tym, że w związku z przeszkodami w odpływie krwi z tętnicy głównej krew cofa się i gwałtownie uderza w zastawki półksiężycowe przeważnie stwardniałe. Wprawienie drugiego tonu nad tętnicą płucną stwierdza się u dzieci, kobiet neuropatycznych i ciężarnych oraz w takich sprawach chorobowych, jak wady zastawki dwudzielnej, przerost prawej komory, stwardnienia tętnicy płucnej i niektóre wady wrodzone serca, zwłaszcza niezarośnięcie przewodu Botalla, w chorobach płuc i zrostach osierdziowych. Wzmożenie drugiego tonu nad tętnicą płucną powstaje w związku ze zwiększonym ciśnieniem krwi w krążeniu małym. Zwiększone ciśnienie krwi w krążeniu małym powstaje na skutek gorszego odpływu krwi z żył płucnych do serca. Krew cofająca się z tętnic płucnych wskutek oporów na obwodzie uderza gwałtownie o zastawki półksiężycowe tętnicy płucnej wywołującej wzmożone drgania, co przejawia się wzmożeniem drugiego tonu. Niektórzy uważają, że wzmożenie drugiego tonu nad tętnicą płucną ma znaczenie rozpoznawcze, jako wczesny objaw zapalenia osierdzia i wsierdzia w przebiegu ostrego gośćca stawowego. [przypisy: starazolin hydrobalance cena, neomycyna aerozol, dyżury aptek zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zielona góra neomycyna aerozol starazolin hydrobalance cena