Szmery organiczne

Szmery organiczne mogą się różnie przestrzeniać w dwóch przeciwnych kierunkach wzdłuż naczyń, a niektóre szmery wzdłuż kości. Szmery czynnościowe powstają bez zmian anatomicznych zastawek serca. Mogą, więc one powstawać wtedy, kiedy komory serca będą rozszerzone i wytworzy się dysproporcja pomiędzy szerokością jamy serca a szerokością ujścia żylnego. Również niedostateczne napinanie się nitek ścięgnistych w związku z osłabieniem skurczu mięśni brodawkowych wywołuje powstawanie szmeru, niedostatecznie, bowiem napięte nitki ścięgniste sprzyjają wynicowywaniu się zastawek przedsionkowo-komorowych do przedsionka, co stwarza czynnościową niedomykalność zastawek. Szmery czynnościowe są bardziej miękkie niż organiczne, często zmienne i nie rozprzestrzeniają się na dalsze odcinki klatki piersiowej. Znikają one wtedy, gdy poprawi się stan serca, w przeciwieństwie do szmerów organicznych, które mogą znikać z chwilą pogłębienia wady i wystąpienia większej niewydolności krążenia. Szmery sercowe niezależnie od tego, czy są organiczne, czy czynnościowe dzielimy na szmery skurczowe systoiicus, rozkurczowe diastolicus. [patrz też: mastodynon cena, ile kosztuje regenerum do rzęs, orgametril ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje regenerum do rzęs mastodynon cena orgametril ulotka