Terapia poznawczo-behawioralna, sertralina lub połączenie w dziecięcym niepokoju ad 7

Analiza wrażliwości na wskaźniki odpowiedzi na miejsce wykazała, że po usunięciu danych z jednego miejsca średnia szybkość odpowiedzi w innych miejscach była zgodna z średnią próbą. Rycina 2. Rycina 2. Wyniki skali oceny lęku u dzieci podczas 12-tygodniowego badania. Wyniki na skali oceny lęku u dzieci wynoszą od 0 do 30, z ocenami wyższymi niż 13, zgodnymi z umiarkowanymi poziomami lęku i diagnozą zaburzenia lękowego. Oczekiwany średni wynik jest średnią rozkładu próbkowania średniej. Paski I reprezentują błędy standardowe.
Model efektów mieszanych dla Skali Oceny Lęku Pediatrycznego wykazał znaczący kwadratowy efekt w czasie (P <0,001) i znaczną kwadratową interakcję czasu do czasu dla poznawczej terapii behawioralnej w porównaniu z placebo (P = 0,01), ale nie dla żadnej z terapii skojarzonych. lub sertralina w porównaniu z placebo. Innymi słowy, w porównaniu z placebo, terapia poznawczo-behawioralna miała średnią trajektorię średnią (ryc. 2). Zaplanowane porównanie parami oczekiwanych średnich wyników w Skali Oceny Lęku Pediatrycznego w 12 tygodniu ujawniło podobny układ wyników, przy czym wszystkie aktywne terapie były lepsze od placebo, według następujących porównań: terapia skojarzona versus placebo, t = -5,94 (P <0,05). 0,001); kognitywna behawioralna terapia versus placebo, t = -2,11 (P = 0,04); i sertralina w porównaniu z placebo, t = -3,15 (P = 0,002). Ponadto terapia skojarzona była lepsza niż sama sertralina (t = -3,26, P = 0,001) i tylko terapia poznawczo behawioralna (t = -4,73, P <0,001). Nie stwierdzono istotnej różnicy między sertraliną a terapią poznawczo-behawioralną (t = -1,32, p = 0,19). Tę samą wielkość i wzór wyników uzyskano dla skali globalnej oceny wrażliwości klinicznej i globalnej skali oceny dzieci.
Obliczono szacunkową wielkość efektu (Hedges g) i liczbę potrzebną do leczenia pomiędzy grupami aktywnego leczenia i grupą placebo. Wielkości efektów są oparte na oczekiwanych średnich wynikach skali skali lęku u dzieci, uzyskanych z modelu efektów mieszanych. Liczba potrzebna do leczenia opiera się na zdechotomizowanych wynikach końca leczenia w skali globalnej poprawy wrażliwości klinicznej przy użyciu LOCF. Wielkość efektu wynosiła 0,86 (95% CI, 0,56 do 1,15) dla terapii skojarzonej, 0,45 (95% CI, 0,17 do 0,74) dla sertraliny i 0,31 (95% CI, 0,02 do 0,59) dla poznawczego leczenia behawioralnego. Liczba potrzebna do leczenia wynosiła 1,7 (95% CI, 1,7 do 1,9) dla terapii skojarzonej, 3,2 (95% CI, 3,2 do 3,5) dla sertraliny i 2,8 (95% CI, 2,7 do 3,0) dla terapii behawioralnej poznawczej.
Leczenie i wypłaty z badania
Tabela 3. Tabela 3. Osoby, które wycofały się z leczenia lub badania. Większość przypadków leczenia i wycofania z badania przypisano przyczynom innym niż zdarzenia niepożądane (43 z 57, 75,4%) (tabela 3). Spośród 14 wycofań, które przypisano zdarzeniu niepożądanemu, 11 (78,6%) było w grupach otrzymujących samą sertralinę lub placebo i składało się z 3 zdarzeń fizycznych (ból głowy, bóle brzucha i drżenie) i 8 zdarzeń niepożądanych psychicznych (pogorszenie objawy, 3 osoby, pobudzenie lub odhamowanie, 3, nadpobudliwość, 1, i niesilobójcze samookaleczenie i myśli samobójcze, 1).
Poważne zdarzenia niepożądane
Tabela 4
[więcej w: pyrosal opinie, neomycyna aerozol, pyrosal opinie objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: neomycyna aerozol pyrosal opinie starazolin hydrobalance cena