Tetno male pulsus parvus

Tętno małe pulsus parvus. Towarzyszy mu tzw. tętno leniwe pulsus tardus, które jest wyrazem powolniejszego i zmniejszonego rozciągania i zapadania się tętnicy głównej w związku z dłużej trwającym skurczem serca. Niedomykalność zastawki dwudzielnej Najczęstszą wadą zastawkową serca na tle zapalenia wsierdzia jest niedomykalność zastawki dwudzielnej insufficientia aluulae mitralis. W wadzie tej krew z lewej komory podczas skurczu cofa się do przedsionka z powodu niezamknięcia zastawki przedsionkowo-komorowej i z przedsionka dalej do żył płucnych. Zwiększa się wtedy wypełnienie krwią przedsionka lewego i wskutek tego zwiększa się w nim ciśnienie. Te sprawy prowadzą do rozszerzenia jamy przedsionka lewego i przerostu jego ściany. Przepełnienie lewego przedsionka powoduje przepełnienie krwią żył płucnych i całego małego krążenia. Przepełnienie krwią krążenia małego stwarza duże opory dla pracy komory prawej, zwiększona zaś praca komory prawej doprowadza do jej przerostu. [hasła pokrewne: stomatologia warszawa wola, fsh badanie cena, przetoka odbytu zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: fsh badanie cena przetoka odbytu zdjęcia stomatologia warszawa wola