WADY CZYNNOSCIOWE

WADY CZYNNOŚCIOWE Istnieją wady serca powstające przy prawidłowych zastawkach i bez procesu ich zapalenia. Wady te nazywamy czynnościowymi, Mechanizm powstawania tych wad jest trojaki, w zależności od przyczyny wywołującej wadę. Pierwszy mechanizm polega na tym, że mięśnie brodawkowe połączone nitkami ścięgnistymi w zastawkach wykazują wadliwą czynność na skutek zmian zapalnych, zwyradniających lub przejściowych zmian w ich przemianie materii. Osłabione mięśnie brodawkowe nie napinają dostatecznie nitek ścięgnistych i nie utrzymują napiętych zastawek podczas skurczu komór. W związku z tym zastawki częściowo wynicowują się w stronę przedsionka i nie zamykają dostatecznie ujść. Również skrócenie nitek ścięgnistych przez proces chorobowy wywołuje niedomykalność zastawek, zastawki, bowiem wtedy nie mogą zbliżyć się do siebie, niedomykanie się zaś zastawek zwiększa się wskutek skurczu mięśni brodawkowych, które skracając jeszcze bardziej nitki ścięgniste, powodują zwiększenie się otworu przedsionkowo-komorowego. [więcej w: agata ubysz, abud józefów, jarmuła music ]

Powiązane tematy z artykułem: abud józefów agata ubysz jarmuła music