WADY ORGANICZNE

Mechanizm alergiczny zapalenia zastawek polega na tym, że wytwory przemiany materii bakteryjnej uczulają wsierdzie i wywołują w nim nadwrażliwość na powtórne działanie tych samych drobnoustrojów lub ich jadów. Powtórne więc przedostanie się tych samych drobnoustrojów lub jadów jako antygenów do krwi jest czynnikiem wyzwalającym odczyn w postaci zapalenia wsierdzia. Przykładem i wyrazem alergicznego zapalenia wsierdzia doprowadzającego do wad serca może być gościec sercowo-stawowy, a często powtarzające się ropne zapalenia migdałków jego punktem wyjściowym. Niekiedy przyczyną wad zastawkowych serca mogą być zmiany wsteczne powstające najczęściej w związku miażdżycą. Wciągnięcie zastawek w proces chorobowy wsierdzia tłumaczy się tym, że zastawki serca są tkanką ruchomą i napinającą się co warunkuje jej skłonność do zranień. Prócz tego, zastawki, jako nie posiadające własnego ukrwienia naczyniowego, znajdują się w gorszych warunkach odżywiania i w związku z tym są one mniej oporne na zakażenie. Stany zapalne zastawek zmniejszają ich ruchomość, powodują rozrost tkanki łącznej i organizację ogniska zapalnego. Zastawki stają się wtedy pomarszczone i nie domykają ujść przedsionkowo-komorowych lub ujść tętniczych. Jeżeli brzegi zastawek zrosną się i zgrubieją, to wtedy zwężają się ujścia przedsionkowo-komorowe lub tętnicze w zależności od tego, które zastawki zostały dotknięte. Z tych zmian powstają wtedy charakterystyczne wady, jak niedomykalność ujść albo zwężenie ich stenosis, albo też jako kombinacja zwężenia ujść i niedomykalności zastawek. [patrz też: viola piekut instagram, neomycyna aerozol, starazolin hydrobalance cena ]

Powiązane tematy z artykułem: neomycyna aerozol starazolin hydrobalance cena viola piekut instagram