Wspólne i wyodrębnione warianty genetyczne w cukrzycy typu 1 i celiakii typu 1 czesc 4

Dlatego przetestowaliśmy połączenie dwóch ustalonych wariantów funkcjonalnych, jednego w CCR2 (rs1799864, Ile64Val), a drugiego w CCR5 (rs333, wariant insercji-delecji o 32 bp), które zostały zgłoszone jako związane z podatnością na zakażenie ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) oraz wynik leczenia i leczenia HIV.22 Ponadto, polimorfizmy CCR5 i jej liganda, CCL3L1, były również związane z podatnością na reumatoidalne zapalenie stawów23, 24 oraz z cukrzycą typu w kilku mniejszych badaniach, w których wyniki pozostają niepotwierdzone.25-28 Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na związek między rs1799864 w CCR2 i cukrzycą typu (iloraz szans, 0,97; przedział ufności 95% [CI], 0,89 do 1,06; P = 0,51) (Tabela 2 w Dodatku Uzupełniającym). Przeciwnie, homozygotyczność wariantu insercji-delecji rs333 32-bp w CCR5, który koduje niefunkcjonalny receptor, wiązała się ze zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu (iloraz szans, 0,54; 95% CI, 0,40 do 0,72; P = 1,88 × 10-6 z 2 df). Potwierdziliśmy związek w zbiorach rodziny (względne ryzyko, 0,53; 95% CI, 0,34 do 0,82, P = 0,009; P = 1,81 x 10-8 z 2 df dla ogólnego porównania). Delecja insercji CCR5, rs333, jest zlokalizowana w centromerii 62 kb z SNP rs6441961 w CCR3 (D = 0,98, r2 = 0,05), a analiza regresji logistycznej wykazała, że potencjalny związek z cukrzycą typu z rs6441961 w CCR3 nie był ze względu na brak sprzężenia z rs333 (rs333 dodany do rs6441961, P = 3,39 × 10-5; w analizie odwrotnej, rs6441961 dodano do rs333, P = 0,008). Cukrzyca typu w cukrzycy typu Celiakia
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki asocjacyjne loci cukrzycy typu testowane w Celiakii. Przeanalizowaliśmy powiązania 18 loci, które zostały powiązane z cukrzycą typu w celiakii (w tym insercja-delecja CCR5, rs333 i locus SH2B3 w dniu 12q24, które wcześniej uznano za dzielone między dwiema chorobami) poprzez genotypowanie 19 SNP i wariant rs333 w CCR5 u 2560 pacjentów z celiakią. Następnie porównaliśmy wyniki z wynikami uzyskanymi od 9339 osób kontrolnych (tabela 2 i ryc. oraz tabela 3 w dodatkowym dodatku). Loci z najbardziej znaczącymi związkami to CTLA4 (rs3087243) z ilorazem szans 0,85 (P = 1,26 × 10-6) i CCR5 (rs333) z ilorazem szans 0,79 (P = 9,18 × 10-6). Odkrycia w tych dwóch regionach wskazywały, że są to prawdopodobnie prawdziwe efekty, a wniosek potwierdzony przez poprzednie doniesienia wskazuje, że te loci były związane zarówno z cukrzycą typu 1, jak i celiakią oraz innymi chorobami o podłożu immunologicznym .9,1, 23-28
Markery w CCR5 i CCR3 były niezależnie związane z celiakią (w analizie regresji logistycznej, rs333 dodano do rs6441961, P = 0,001; w analizie odwrotnej, rs6441961 dodano do rs333, P = 0,01). Wyniki te wskazują, że istnieją dwa lub więcej przyczynowe warianty lub geny w tym regionie chromosomu 3p21, który jest bogaty w geny receptorów chemokin i chemokin.
Wcześniej opisywaliśmy dwa niezależne powiązania z cukrzycą typu w regionie PTPN2 zaznaczonym przez SNPs rs1893217 i rs478582.1. Resekwencjonowanie genu PTPN2, genotypowanie i analizy zidentyfikowały SNP rs45450798 w wysokim sprzężeniu sprzężonym z rs1893217 (r2 = 0,97), tak rs45450798 zastępuje rs1893217 jako najsilniej związany SNP w regionie PTPN2
[patrz też: viola piekut instagram, ile kosztuje regenerum do rzęs, jarmuła music ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje regenerum do rzęs jarmuła music viola piekut instagram