depolaryzacja wlókna miesniowego

Z chwilą, gdy powstanie pobudzenie do skurczu, następuje depolaryzacja włókna mięśniowego w związku ze zmianami przepuszczalności otoczek komórkowych, które powstają pod wpływem zmian biochemicznych zachodzących w komórkach. Po okresie depolaryzacji powstaje repolaryzacja włókna mięśniowego i powrót do stanu spoczynkowego. Zarówno depolaryzacja, jak i repolaryzacja włókna mięśniowego dają charakterystyczne prądy elektryczne, zwane prądami depolaryzacji i prądami repolaryzacji. W zjawisku depolaryzacji i repolaryzacji zasadniczą rolę odgrywają zmiany jonowe Cybulski. Wydaje się pożyteczne przypomnieć w tym miejscu, co dzieje się w pojedynczej, izolowanej komórce, kiedy przechodzi ona w stan czynny. W okresie nieczynności elektrycznej komórka mięśnia sercowego jest żywą protoplazmą zamkniętą w półprzepuszczalnej otoczce. Kationy mogą przechodzić przez tę błonę i uszeregować się na jej zewnętrznej powierzchni. Aniony nie mogą przechodzić przez otoczkę i układają się na jej powierzchni wewnętrznej. Komórka jest wtedy w okresie polaryzacji. Kiedy komórka jest pobudzona przez impuls w jednym miejscu, otaczająca je błona staje się w tym miejscu przepuszczalna i aniony mogą przez nią przenikać. [hasła pokrewne: solinka polańczyk, diureza osmotyczna, gravistat 250 ]

Powiązane tematy z artykułem: diureza osmotyczna gravistat 250 solinka polańczyk