Liksysenatyd u pacjentów z cukrzycą typu 2 i ostrym zespołem wieńcowym ad

Leki te obniżają poziom glukozy poprzez hamowanie wydzielania glukagonu, promując uwalnianie insuliny w odpowiedzi na hiperglikemię, spowalniając opróżnianie żołądka i zwiększając uczucie sytości.14 Na podstawie niektórych dowodów kardioprotekcji we wstępnych badaniach na modelach zwierzęcych15,16 oraz w badaniu pilotażowym badania niedokrwienia mięśnia sercowego17,18 i niewydolności serca u ludzi, 19 postulowano, że poza poprawą kontroli glikemii i promowaniem utraty masy ciała, agoniści receptora GLP-1 mogą poprawić wyniki sercowo-naczyniowe. Liksysenatyd, jeden raz dziennie agonista receptora GLP-1, jest skuteczny w zmniejszaniu poziomu hemoglobiny glikowanej u pacjentów z cukrzycą typu 2 poprzez obniżenie zarówno poziomu glukozy we krwi na czczo, jak i po posiłku.22-25 Jednakże badania wykazujące taką kontrolę glikemii i inne korzystne efekty metaboliczne liksisenatydu nie zostały zaprojektowane, aby gromadzić wystarczające zdarzenia kliniczne, aby odpowiednio pokazać jego bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe. Chociaż liksisenatyd i kilku innych agonistów receptora GLP-1 są zatwierdzone w wielu krajach do stosowania jako środki obniżające poziom glukozy u pacjentów z cukrzycą typu 2, to brakowało dużych testów na układ sercowo-naczyniowy z jakimkolwiek czynnikiem w tej klasie.
Metody
Projekt badania
Ocena zespołu liksysenatydu w ostrym zespole wieńcowym (ELIXA) była wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy mieli niedawno ostry zespół wieńcowy. Badanie miało na celu ocenę wpływu liksisenatydu na chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Szczegóły dotyczące projektu badania oraz cech demograficznych i klinicznych pacjentów w punkcie wyjściowym zostały wcześniej opisane.26 Protokół badania, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został opracowany przez komitet wykonawczy, który również nadzorował postępowanie próbny (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny pod adresem).
Przewodniczący komitetu wykonawczego napisał pierwszą wersję manuskryptu, a wszyscy współtwórcy przyczynili się do kolejnych rewizji. Dane przeanalizowano i potwierdzono w dwóch ośrodkach statystycznych (jeden w lokalizacji sponsora i jeden w Brigham i Szpital Kobiecy). Każdy autor mógł wysyłać zapytania do bazy danych, żądając konkretnych analiz lub wyjaśnień definicji. Wszyscy autorzy zredagowali i zatwierdzili rękopis oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych oraz za wierność tego raportu w protokole badania, który został zatwierdzony przez odpowiednie krajowe i instytucjonalne organy regulacyjne i etyczne. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Badaj pacjentów
Kwalifikujący się pacjenci mieli cukrzycę typu 2 i mieli ostre incydenty wieńcowe w ciągu 180 dni przed badaniem przesiewowym. Głównymi kryteriami wykluczenia były wiek poniżej 30 lat, przezskórna interwencja wieńcowa w ciągu ostatnich 15 dni, pomostowa operacja pomostowania tętnic wieńcowych dla zdarzenia kwalifikującego, planowana procedura rewaskularyzacji wieńcowej w ciągu 90 dni po badaniu przesiewowym, szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej (eGFR) mniej niż 30 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała, poziom hemoglobiny glikowanej mniejszy niż 5,5% lub więcej niż 11,0% lub niemożność uzyskania pisemnej świadomej zgody. 26 Przed randomizacją był tydzień okres docierania, podczas którego kwalifikowani pacjenci zostali przeszkoleni w samodzielnym podawaniu codziennych podskórnych zastrzyków niezaślepionego placebo, z objętością dopasowaną do objętości zastrzyków, które otrzymywaliby po randomizacji.
Interwencje studyjne
Pacjentów losowo przypisano, w sposób podwójnie ślepy, do podskórnych iniekcji podskórnych liksysenatydu lub dobranego pod względem objętości placebo
[hasła pokrewne: medgal, neomycyna aerozol, dyżury aptek zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek zielona góra medgal neomycyna aerozol