masa protoplazmy jest zbudowana z zespolów czasteczek cial koloidowych

Komórka pod wpływem czynników patologicznych ulega zmianom czynnościowym lub anatomicznym i w związku z tym przebieg procesów życiowych komórki ulega zakłóceniu. W warunkach więc patologicznych -zasadnicze elementy fizyko-chemicznej dynamiki komórki ulegają zakłóceniom. Jak, wiadomo – podłożem życia komórki jest -jej protoplazma, którą należy pojmować jako bardzo złożony zespół ciał białkowych i krystaloidów. Protoplazma komórkowa składa się przede wszystkim z białka, z którego główna część jest w wodzie nierozpuszczalna i nazywa się plastyną. , Prócz białka martwy w protoplazmie łuszcz e, ciała tłuszczowa te (lipidy), węglowodany w postaci glikogenu i cukru gronowego, małą ilość kwasu mlekowego, mrówkowego, ciał ksantynowych i w końcu sole, jak sól kuchenną, węglan wapnia, związki fosforowe wapnia i magnezu, – żelazo oraz wodę, której protoplazma zawiera około 80%. Część ciał wchodzących w skład protoplazmy maj duje się w stanie koloidowym, jak białka, lipidy i glikogen, inne znów tworzą prawdziwe roztwory. Podstawowa więc masa protoplazmy jest zbudowana z zespołów cząsteczek ciał koloidowych. [podobne: gensulin m30, orgametril ulotka, termatex ]

Powiązane tematy z artykułem: gensulin m30 orgametril ulotka termatex