Niekiedy w czesciowym rozkojarzeniu przedsionkowo-komorowym moga wystapic tzw. okresy Wenckebacha.

Niekiedy w częściowym rozkojarzeniu przedsionkowo-komorowym mogą wystąpić tzw. okresy Wenckebacha. Cechuje je to, że pierwszy skurcz serca jest zupełnie prawidłowy, drugi wykazuje mierne wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, przy trzecim skurczu wydłużenie czasu przedsionkowo-komorowego jest już większe, a gdy wydłużenie dojdzie poza granicę zdolności przewodzenia, to pobudzenie wygasa i skurcz komorowy nie dochodzi do skutku. Powstaje więc wtedy wydłużona przerwa. Następny skurcz po wydłużonej przerwie, która powstała z powodu wypadnięcia skurczu komorowego, jest znów normalny i zjawisko powtarza się na nowo. Wygląda to tak jakby pęczek Hisa, przez który przechodzi pobudzenie do komór, ulegał stopniowemu zmęczeniu i w końcu jego zdolność przewodzenia wyczerpywała się. Zdolność przewodzenia pęczka Hisa powraca po odpoczynku w okresie wydłużonej przerwy. Rozkojarzenie niezupełne przedsionkowo-komorowe widzimy po przebyciu chorób zakaźnych, zwłaszcza gośca oraz duru plamistego i jest ono wyrazem podrażnienia nerwu błędnego Walawski. Jeżeli przewodzenie pobudzeń będzie całkowicie przerwane z powodu dużej przeszkody w przewodzeniu, to powstaje rozkojarzenie przedsionkowo – komorowe zupełne. Przedsionki wtedy kurczą się. Okresy Wenckebacha. [przypisy: neomycyna aerozol, orgametril ulotka, diureza osmotyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: diureza osmotyczna neomycyna aerozol orgametril ulotka