Szmery sercowe

Wyodrębnia się jeszcze szmer przedskurczowy praesystolicus. Podział szmerów na skurczowe i rozkurczowe nie jest pełny, ustalono, bowiem że okres skurczowy komór składa się z dwóch podokresów, a mianowicie okresu pierwszego, jako początku skurczu drugiego, jako końca skurczu. W okresie rozkurczowym rozróżniamy okres początku rozkurczu protodiastole, okres części środkowej rozkurczu mezodiastole, okres przedskurczowy rozkurczu praesystole. W związku z tymi podokresami rozróżniamy szmery protosystolicznę, telesystoliczne, prototelesystoliczne, czyli holosystoliczne, protodiastoliczne, mezodiastoliczne, presystoliczne i holodiastoliczne – w zależności od tego, w którym podokresie okresu skurczowego lub rozkurczowego powstają. Podział szmerów w zależności od podokresów czynności serca ma znaczenie praktyczne, gdyż pozwala na odróżnienie szmerów pochodzenia sercowego od szmerów poza sercowych oraz na ocenę rodzaj u i stopnia wady serca. W połowie zeszłego wieku ustalono, że każda tkanka w chwili pobudzenia wykazuje różnicę potencjałów, którą można stwierdzić przyrządami pomiarowymi. Serce w chwili pobudzenia również wykazuje różnicę potencjałów, powstający zaś prąd elektryczny może być zapisany na elektrokardiografie. Pobudzenie serca nie odpowiada jego skurczowi, gdyż zjawiska elektryczne poprzedzają na 0,02 sekundy zjawiska mechaniczne. Każde włókno mięśniowe znajdujące się w spoczynku posiada potencjał elektryczny, gdyż na powierzchni mięśnia znajduje się ładunek do datrri, wewnątrz zaś mięśnia ładunek ujemny. Jest to stan polaryzacji włókna mięśniowego. [podobne: neomycyna aerozol, promed radomsko, gensulin m30 ]

Powiązane tematy z artykułem: gensulin m30 neomycyna aerozol promed radomsko