TONY SERCA

TONY SERCA W większości spraw chorobowych serca powstaje zmiana charakteru tonów serca. Jak wiemy, pierwszy ton odpowiada początkowi skurczu, pochodzenie zaś jego jest złożone. W powstawaniu prawidłowego- pierwszego tonu biorą udział dwa czynniki, a mianowicie zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych składające się z fazy przedsionkowej i komorowej oraz drganie nitek ścięgnistych. Mięsień sercowy odgrywa rolę nieznaczną. Dawniej twierdzono, że pierwszy ton serca powstaje z powodu drgań mięśnia sercowego napinającego się dookoła ciekłego ciała, zastawki zaś zamykają się bezgłośnie. Biorąc, jednak pod uwagę nowsze badania należy ton pierwszy serca rozpatrywać, jako drgania nitek ścięgnistych, jeżeli są dostatecznie napięte, gdyż w razie nienapinania się ich, np. w związku z biciem niewypełnionego wyosobnionego serca, ton pierwszy nie powstaje. Ten mechanizm tłumaczy powstawanie zmian pierwszego tonu w rozmaitych sprawach chorobowych serca zarówno zastawkowych, jak i mięśniowych, w których nie dochodzi do prawidłowego napinania się i drgania nitek ścięgnistych. [podobne: ambra czechowice, jarmuła music, włókna purkiniego ]

Powiązane tematy z artykułem: ambra czechowice jarmuła music włókna purkiniego