Zastój krwi w narzadach i zwichniecie metabolizmu tkankowego

Zastój krwi w narządach i zwichnięcie metabolizmu tkankowego prowadzi do powstawania obrzęków. Zwężenie lewego ujścia żylnego Zwężenie lewego ujścia żylnego stenosis ostii venosi sinistri jest również częstą wadą serca powstałą na tle zapalenia wsierdzia. Zwykle kojarzy się ona z niedomykalnością zastawki dwudzielnej. W wadzie tej wypełnienie komory lewej z przedsionka jest utrudnione i komora wypełnia się krwią niedostatecznie, co prowadzi do zmniejszenia jej objętości wyrzutowej. Obciążenie komory lewej jest wtedy niedostateczne, jak również niedostateczne jest odżywianie mięśnia sercowego małą ilością krwi przepływającą przez naczynia wieńcowe. Małe obciążenie i niedostateczne odżywianie prowadzi do zaniku włókien mięśniowych komory lewej. Niekiedy przy dużych zwężeniach ujścia żylnego lewego zanik komary lewej może być tak duży, że w obrazie rentgenowskim komora lewa wygląda jak mały dodatek do powiększonej komory prawej. W związku z trudnością opróżniania się przedsionka lewego powstaje jego rozszerzenie i przerost. Te sprawy z czasem powodują zaleganie krwi w przedsionku. Zaleganie krwi w przedsionku wywołuje zaleganie jej w układzie małego krążenia, czyli powstaje w nim zastój. Zastój w krążeniu małym powoduje wzmożoną pracę komory małej, wskutek czego komora prawa przerasta i zwiększa swoją jamę. [patrz też: orgametril ulotka, zoz krapkowice, gravistat 250 ]

Powiązane tematy z artykułem: gravistat 250 orgametril ulotka zoz krapkowice