ZMIANY PRADÓW CZYNNOSCIOWYCH SERCA

ZMIANY PRĄDÓW CZYNNOŚCIOWYCH SERCA Powstaje wtedy stan depolaryzacji. Depolaryzacja ta zaczyna się w miejscu pobudzonym. Równowaga elektryczna jest zachwiana i prąd będzie płynął z miejsca, które pozostało jeszcze spolaryzowane, do miejsca zdepolaryzowanego. Prąd będzie płynął aż do okresu całkowitej depolaryzacji całej komórki. Po zakończeniu depolaryzacji rozpoczyna się proces repolaryzacji i to w miejscu, gdzie uprzednio rozpoczął się proces depolaryzacji. W wyniku powstaje znów prąd elektryczny, który przepływa w kierunku odwrotnym do poprzedniego. Prąd ten przerywa się z chwilą uszeregowania się jonów w stan polaryzacji. Jeżeli włączymy do obwodu prądu galwanonetr, wykaże on dwa wychylenia pierwszą fazę szybką i drugą wolną. Sierdzie tworzy syncytium. Jest ono zaopatrzone w układ włókien Purkiniego przeprowadzający impulsy do pobudzenia czynności serca. Pobudzenie rozpoczyna się od wewnętrznej powierzchni jam komorowych, upływa jednak dający się oznaczyć pewien okres czasu pomiędzy pobudzeniem części położonej w dolnym odcinku przegrody międzykomorowej a częściami, które otrzymują pobudzenie na końcu mniej więcej 0,03 sekundy. [przypisy: viola piekut instagram, mastodynon cena, traumon żel opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: mastodynon cena traumon żel opinie viola piekut instagram